Biobrændstof

E-10, ny miljøvenlig benzin: Bell Add sikrer din bil


Siden nytår har der stået E10 på benzinstanderen for at signalere, at benzinen indeholder 10% bioethanol. Alle Bell Add-produkter til benzinmotorer er godkendt til den nye standard.


Med introduktionen af E10 er det mere relevant end nogensinde at vedligeholde sin bil med benzinadditiver og ServiceRens fra Bell Add, som er godkendt til brug sammen med alle typer benzin, herunder den nye standard, E10.

Ved at hæve indholdet af bioethanol (sprit) fra 5%, som har været standarden siden 2010, til nu 10% opnås en reduceret udledning af CO2. Selvom brændstoffet er tilsat additiver fra producenten eller raffinaderiet, så det kan opfylde de krav, der stilles fra motorproducenterne, så er det fortsat nødvendigt at tilsætte brændstofadditiver, der renser og renholder motoren og bevarer brændstoffets kvalitet.

Det højere indhold af bioethanol kan medføre mere vand i brændstoffet, specielt hvis det skal opbevares længe. Derfor er det vigtigt at tilføre additiver, der fjerner fugt og anden forurening og beskytter systemet mod korrosion. Bell Add Benzin Stabilize modvirker nedbrydning af benzinen ved opbevaring.

 
Vælg det rette additiv

Afbrænding af fossilt brændstof er som et lejrbål. Der udvikles energi under afbrænding, og der opstår røg, sod og aske. Rensende additiver sikrer en renere afbrænding og nedsætter derfor forurening af såvel motor som omgivelser.

Vælg dit additiv efter kørselsmønster og motortype, f.eks. direkte- og indirekte indsprøjtning.

Bell Add har en avanceret teknologi med separate produktserier rettet mod henholdsvis traditionelle motorer med indirekte indsprøjtning og karburator samt ”new direct” til motorer med direkte indsprøjtning.

NB: Vær opmærksom på, at ca. 5% af den danske bilpark er uegnet til at køre med E10. Se nærmere hos Brancheforeningen Danmark, Tjekliste-E10.