Additiver – benzin

Husk additiver i din benzinbil


Det er ikke bare dieselmotorerne, som har gavn af additiver i brændstoffet. Også benzinmotorer er udsatte for sodopbygning – især motorer med direkte indsprøjtning, dvs. alle nyere benzinbiler.Danmarks største interesseorganisation for bilejere har undersøgt virkningen af additiver i syv forskellige benzinbiler og konkluderer:

● Additiver i benzinen minimerer soddannelse og sikrer renere forbrænding i nyere benzinmotorer.

En tilsodet motor forårsager dårlig benzinøkonomi og ujævn motorgang


Testen viser, at det især er i de nyere biler med direkte benzinindsprøjtning, at additiverne viser sig at have den størst rensende effekt.

 
Additiver minimerer soddannelse
Problemer med soddannelse er særligt udtalte, hvis man ofte kører kortere ture. Her vil den tilsodede motor forårsage ujævn tomgang og dårlig benzinøkonomi. De lidt ældre bilmotorer med indirekte benzinindsprøjtning døjer også med sod, men det er altså især de moderne, direkte indsprøjtningsmotorer, som er følsomme over for de ændringer, som soddannelsen forårsager.


Tydelig gavnlig effekt
”Stort set alle nyere benzinmotorer leveres med direkte indsprøjtning, og på baggrund af den seneste viden, så anbefaler vi nu over en bred kam at tilsætte rensende additiver”, siger Henrik Berendt, produktchef, Bell Add.


Store prisforskelle
Manglende løbende vedligeholdelse med additiver kan resultere i store ekstraregninger til adskillelse af motorer for efterfølgende fysisk afrensning – eller til udskiftning af dele eller hele motoren. Så er det billigere at tilsætte additiver til benzinen, selv om det kan være klogt at kigge sig godt for: Bell Adds additiver er med en pris på under 3 øre pr. km meget billigere pr. behandling end de dyreste.


Hvad med dieselbilerne?
Det er tidligere påvist, at dieselmotorer har stor gavn af additiver, da disse er længere om at blive driftsvarme i forbrændingskammeret og udstødningssystemet. Derfor anbefales det altid at tilsætte additiver for at minimere soddannelse i dieselmotoren – især hvis man kører korte ture. Samtidig har additiverne den fordel i dieselmotorer, at de øger sodafbrændingen i partikelfilteret.

 

Se, hvad FDM siger om brugen
af additiver i benzinbiler. Klik her

 

Bell Add Additiv folder 1121Download brochure