Løsninger
Vi kommer gerne og hjælper...

Bell Add renser via motorens 3 indgange
med produkterne ServiceRens 1, 2, 3 og 4
eller med Bell Add specialrens.

Udsender bilen sort røg fra udstødningen ved acceleration eller lugter den af svovl?

Urolig tomgang eller er det forkert lambdaværdi der er problemet?

Tændingsnøglen drejes, motoren hoster sig igang. Dårlig kompression kan være årsagen.

Belægninger i indsugningen giver manglende topydelse.

Er bilens udstødningsværdier for høje?

Bell Add’s tekniske personale besidder en stor ekspertise, som har gjort os til en hurtig og effektiv problemløser for autoværkstederne.